Dr. Hála József

1949. november 23-án születtem a Pest megyei Alagon.

A dunakeszi II. számú Általános Iskola elvégzése (1964) után felvételt nyertem a budapesti Szabó József Geológiai Technikumba, ahol 1968-ban tettem érettségi és képesítő vizsgát, illetve kaptam geológus technikusi oklevelet.

1968-ban a budapesti Magyar Állami Földtani Intézetben helyezkedtem el, ahol különböző beosztásokban (1968-tól geológus technikus, műszaki ügyintéző, 1983-tól tudományos munkatárs, 1990-től tudományos főmunkatárs) a 2011. évben történt nyugdíjba vonulásomig dolgoztam. Kezdetben földtani térképezési munkálatokban vettem részt az Északi-középhegységben, 1984-től 2011-ig az intézet Országos Földtani Múzeumához tartozó Földtani Tudománytörténeti Gyűjtemény kezelője voltam. Ez utóbbi munkakörben az alapfeladatokon (gyarapítás, feldolgozás, szolgáltatás) túl az alábbiakat is végeztem: tudományos és népszerűsítő előadások tartása, publikációk készítése, könyvek szerkesztése, konferenciák szervezése, kiállítások rendezése, a magyar geológia egykori nagyjai sírjainak gondozása, a Földtani Intézet fiatal kutatói támogatására létrehozott Bandat Horst Alapítvány titkári teendőinek ellátása.

1978-ban munkaviszonyom megtartásával beiratkoztam a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz szakára, ahol 1983-ban kaptam etnográfus muzeológus diplomát. 1986 és 2006 között mint adjunktus az ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszéken dolgoztam másodállásban, illetve megbízott előadóként. Feladataim a következők voltak: előadások megtartása és szemináriumok vezetése (háziipar, mesterségek, településnéprajz, népi építészet, közlekedés, szállítás, gyűjtögetés), gyűjtési és múzeumi gyakorlatok szervezése. Doktori értekezésemet (A Börzsöny-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX–XX. században) az ELTE-n 1987-ben védtem meg.

Tudományos kutatást a fent említetteken kívül az alábbi témakörökben végeztem: a földtudományok és néprajztudomány kutatás- és tudománytörténete, a magyarországi bányászat története és néprajza, kőfaragás, ásványok és kőzetek szerepe a népi kultúrában, néphit, népszokások, népmondák. Magyar, angol, német, szlovák és szerb nyelven megjelent publikációim (könyvek, tanulmányok, cikkek) száma megközelíti a 400-at. Szerkesztőként, társszerkesztőként és összeállítóként mintegy 50 kötet gondozását végeztem.

Tagja vagyok a Magyarhoni Földtani Társulatnak és az egyesület választmányának (2009–2012, 2014–). A Tudománytörténeti Szakosztály titkári teendőit 1988-tól 2003-ig, elnöki feladatait pedig 2014 és 2022 között láttam el, jelenleg a vezetőség tagja vagyok. A Magyar Néprajzi Társaság tagjaként az Anyagi Kultúra Szakosztály titkára voltam (1988–1991), 2003-tól tagja vagyok a választmánynak és 1990 óta szerkesztem az egyesület tájékoztató folyóiratát, a Néprajzi Híreket. Tagja vagyok a Honismereti Szövetségnek, amelyben 2013-tól az egyik alelnöki tisztet töltöm be, szerkesztőbizottsági tagja vagyok az egyesület folyóiratának, a Honismeretnek.

Munkámat a következő kitüntetésekkel ismerték el : Kiváló Ifjú Technikus (Magyar Állami Földtani Intézet, 1978), Társulati Emlékgyűrű (Magyarhoni Földtani Társulat, 2003), Jankó János-díj (Magyar Néprajzi Társaság, 1991), Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem (Honismereti Szövetség, 2011), Ipolyság Díszpolgára (Ipolyság Város Képviselőtestülete, Szlovákia, 2014), Pro Ethnographia Minoritatum Emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság, 2016), Györffy István-díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2017).