Zsámboki Árpád

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:

Név: Zsámboki Árpád
Cím: 9700 Szombathely, Petőfi u. 45. III/15.
E-mail: zsambokiarpad@gmail.com

Végzettség:  Főiskola (közművelődés szak) – Tanárképző Főiskola, Szombathely

Munkahelyek:
1965-1968 Járási Művelődési Ház (Sárvár) – Igazgató

1968-1973 Járási Hivatal (Sárvár) – Közművelődési felügyelő

1973-1985 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Szombathely) – Igazgató

1985-1991 Vas Megyei Tanácsa Művelődési Osztálya – Közművelődési csoportvezető

1991-1999 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Művelődési és Sport Titkárság – Titkárságvezető

1999-2007 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Szervezés és Jogi Titkárság – Megyei társadalompolitikai referens

2007. jún. 1- nyugdíjas

2007. szept.-2008. okt. Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ vezető

SZAKMAI TAPASZTALATOK:

Szakképzettségem megszerzése után folyamatosan a megye kulturális és művelődési életében tevékenykedtem, közszolgálataim színhelye a városi, megyei közművelődési intézményhálózat és a megyei önkormányzati közigazgatás volt.

29 évesen lettem a megalakuló Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatója, nagy szakmai kihívásnak tekintettem az új intézmény tartalmi munkájának és építészeti tervének előkészítését, munkatársaimmal együtt sikerült a szakma országos színvonalába emelni és tartani. 1985-től a Megyei Tanács, majd a Megyei Önkormányzat művelődési Titkárságának közművelődési csoportvezetői, 1991-1999 között a Művelődési és Sport Titkárság vezetői feladatát láttam el, 1999-től nyugdíjazásomig megyei társadalompolitikai referensi munkatört töltöttem be. 2007. szeptember 1-től 2008. október 31-ig a Vas Megyei Civil Szolgáltató Központ vezetői feladatát láttam el. Intézményi munkámban és hivatali beosztásaimban széleskörűen támaszkodtam a civil közösségek társadalmilag fontos cselekvőképességére, személyesen is közreműködtem a non-profit szféra megerősítésében és kulturális mecénáló alapítványok létrehozásában.

Munkaterületeim révén főként a művelődési, kulturális, helytörténeti és honismereti, tudományos és ifjúsági közösségekkel kerültem kapcsolatba, ezzel átfogó megyei helyzetismeretre és partnerségre tettem szert.

Szakmai munkám elismerésekén tagja lettem 1994-ben a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának, amelynek 5 évig voltam tagja és ezen belül 3 évig a kuratórium elnöke. Ez a munka országos kitekintést adott, döntéseinkkel a közművelődési intézményhálózat cselekvőképességét, a civil közösségek megerősödését szolgáltuk.

A 4 évtizedes közösségi munkámat a művelődési kormányzat több kitűntetéssel ismerte el: Kiváló Népművelő (1980), a Művelődés Szolgálatáért (1996) és a Bessenyei-díjjal (1999).

2004-2007 között a művelődési miniszter Bessenyei és Wlassics-díjak odaítélést előkészítő kuratórium tagja voltam.

Számtalan helyi, megyei egyesületnek vagyok tagja, elnökségi tagja vagy vezetője: Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke 1999-től, Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesületnek elnökhelyettese, a Honismereti Szövetség Országos Elnökségének tagja.

Megyei koordinátora voltam a Magyar Millennium helyi programjainak, részt vettem az Alpok-Adria Munkaközösség munkaprojektjeiben, az Új Magyarország Fejlesztési Terv projektjavaslatainak külső szakértője vagyok.

Úgy érzem, hogy az ismereteim és jártasságaim, országos és régióra is kiterjedő kapcsolatrendszerem, szakmai felelősségérzetem alapján felelősen vállalhatok nyugdíjasként is szerepet a közművelődési szféra szolgálatában is..

Zsámboki Árpád