Elnökség

Alapszabály IV. fejezet 5§ (3) Az elnökség a Szövetség legfőbb ügyintéző szerve. a) Az elnökség létszáma 32 fő. Összetétele: elnök, négy alelnök, titkár, gazdasági ügyintéző és a tagok. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg a tagszervezetek vezető tisztségviselői illetőleg tagjai közül azzal, hogy olyan személy nem választható, aki a tagszervezet képviseletében a Közgyűlésen tagsági jogot gyakorol.

Ács Zsuzsanna, Nógrád Vármegye, acs.zsuzsa.bgy@gmail.com

Dr. Bathó Edit, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, bathoedit56@gmail.com

Dr. Bene János, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, magyarhuszar@gmail.com

Gábriel Tibor, Budapest, gabriel.tibor6@upcmail.hu

Gál András, Baranya Vármegye, galandras26@gmail.com

Gálné Jáger Márta, Somogy Vármegye, sm.honism@gmail.com

Dr. Gesztesi Enikő, Tolna Vármegye, gesztesie@tolna.net

Halminé dr. Bartó Anna, Pest Vármegye, ligethalmi@t-online.hu

Kissné Kárász Rozália, Fejér Vármegye, szepesi@datatrans.hu

Dr. Marjanucz László, Csongrád-Csanád Vármegye, marjan@hist.u-szeged.hu

Márkusné Vörös Hajnalka, Veszprém Vármegye, markusne.voros.hajnalka@mnl.gov.hu

Mecsériné Doktor Rozália, Vas Vármegye, mecsdok@gmail.com

Menyhárt Csaba, Komárom-Esztergom vármegye, menycsab@gmail.com

Dr. Nemes Lajos, Heves vármegye, nobilis15@freemail.hu

Dr. Ősz Károly, Csongrád-Csanád vármegye, drosz@freemail.hu

Rozgonyi János, Békés Vármegye, janos.rozgonyi.dtme@gmail.com

Somfai Tiborné, Heves Vármegye

Dr. Székelyné Forintos Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, forintosjudit@gmail.com

Székelyné dr. Kőrösi Ilona, Bács-Kiskun Vármegye, klio.ilona@t-online.hu

Dr. Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Vármegye, szendrei.akos@arts.unideb.hu

Titkos Sándorné, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, titkosne@gmail.com, borhonism@freemail.hu

Felügyelőbizottság tagjai

Bari Gyöngyi, Csongrád-Csanád Vármegye

Dr. Bolla Dezső, Budapest

Dr. Dékány Sándorné, Győr-Moson-Sopron Vármegye

Dr. Heilauf Zsuzsanna, Budapest, heilauf.zsuzsa@gmail.com

Lehoczki Zsuzsanna, Pest Vármegye

Szőnyegi Hajnalka, Fejér Vármegye

Rásky Mihályné, Veszprém Vármegye

Varga István, Bács-Kiskun Vármegye

Vidák Tünde, Somogy Vármegye