Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 1992-ben jött létre 17 taggal, ma 23 településen 98 személy a tagunk, s a pártoló tagok száma 20. Közhasznú egyesületünk Tolna megye egyik legjelentősebb egyesülete, amely Alapszabályzatát – a megye nemzetiségei, kisebbségei felé is fordulva – öt nyelven adta közre. Egyesületünk nagy tekintélyt vívott ki megyeszerte sokrétű tevékenységével, az 1500 megyei egyesület közül egyike a kulturális közélet ismert közösségeinek.

A Civil Szervezetek Tolna Megyei Közössége 2007-ben a megye civil szervezeteinek Szomjú György-díját ítélte az egyesületnek, 2012-ben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Az év Tolna megyei civil szervezete pályázat különdíját adományozta nekünk.

Egyesületünk Egyed Antal (1779, Székesfehérvár – 1862, Dunaföldvár), a tudós pap nevét viseli. A költő műfordító, helytörténész katolikus pap, akit a Tudós Társaság 1833-ban levelező tagjává választotta, Bonyhádon élt 10 évig Vörösmarty barátjaként, aki segítette helytörténeti munkáinak kiadásában. Az olasz, német, francia és latin nyelvet elsajátító felvilágosult elme 1829-ben visszakerült szolgálatának helyszínére, Dunaföldvárra, ahol haláláig volt apát-plébános. Cikkei és a megyéről készült topográfiai leírásai, kutatásainak felbecsülhetetlen értékű, egész megyére vonatkozó anyagai révén tartotta méltónak egyesületünk, hogy a megyei honismereti mozgalom a nevét viselje.

Egyesületünk feladatának tűzte ki a Tolna megyei honismereti mozgalom támogatását, az egyéni kutatók, szakkörök, honismereti körök és hasonló célú egyesületek munkájának segítését, a honismereti, helytörténeti kiadványok megjelenésének támogatását, az országos és megyei pályázatok segítését, a regionális és országos programok népszerűsítését, a megyei szakmai fórumok, táborok és tapasztalatcserék segítését és szervezését.

Nagyon fontosnak tartjuk az Országos Szövetség munkájában való aktív részvételt is. Tolna megyében eddig három Országos Honismereti Akadémiát rendeztünk, 1989-ben, 2006-ban és 2015-ben, mindhárom alkalommal Szekszárd központtal, de a megye számos településének bevonásával. Mindemellett Szekszárd adott otthont az Országos Kiadványszerkesztő Konferenciának 1996-ban, az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának 2011-ben, és 2017-ben elvállaltuk az Országos Hon-és Népismereti Konferencia megrendezését is.

Az egyesület munkáját eddig három elnök irányította: Dr. Szilágyi Mihály (1992-1993), Kaczián János (1993-2013) és Dr. Gesztesi Enikő (2013-). A 2017. május 20-án megválasztott elnökség tagjait (Barteczka Mária titkár, Dr. Dobos Gyula, Elekes Eduárdné, Dr. Gere Lászlóné Vizi Márta, Horváth Endréné, Dr. Szőts Zoltán) az együttgondolkodás öröme, s a honismereti kutatásban való együttmunkálkodás vezérli. A könnyebb irányítás céljából 5 régióra osztottuk a megyét, s egy-egy aktív kutatót helyeztünk az élükre.

2017-ig Bél Mátyás-díjat négyen kaptak egyesületünkből (Kolta László-1996; Dr. Szilágyi Mihály–2006; Kaczián János–2011 és Bodó Imre–2015). Honismereti Munkáért Emlékérmet 12-en érdemelték ki. Honismereti Munkáért Emléklapra évente 8-10 személyt és közösséget jelölünk. A 2004-ben alapított megyei Egyed Antal-díjat közösségünk a honismeretért sokat tevékenykedő, nem egyesületi tagoknak adományozza.

Rendszeres rendezvényeink sorából kiemelkedő az ősz folyamán tartott Megyei Honismereti Találkozó, melyet minden évben más-más településen tartunk. A Honismeret Napján megemlékezést tartunk megyénk egyik neves iskolájában (előadás Bél Mátyásról, bemutatkoznak kutatásaikkal az iskola tanárai s kutató diákjai). 2005 és 2009 között Szekszárdon rendeztük meg a Vásárok Világa konferenciát. Az elmúlt három évben Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel előadássorozatot szerveztünk a tagjaink kutatásainak megismerése céljából. 2017-ben másodszor rendezzük meg a Szekszárd Város Napja alkalmából az Otthonunk, Szekszárd játékos városismereti vetélkedőt.
Tagjaink között tisztelünk helytörténészeket, muzeológusokat, pedagógusokat, könyvtárosokat, régészeket, akik szívvel-lélekkel támogatnak minden új kezdeményezést. Kiemelt feladatként kezeli közösségünk, hogy erősítsük kapcsolatunkat más egyesületekkel, önkormányzatokkal, részt veszünk értékmegőrző kezdeményezéseikben. Fontosnak tarjuk az idősekkel való kapcsolattartást, s a diákok bevonását az előadássorozatainkba, a Honismeret című folyóiratban a kutatásaik megjelenését, a diákkörök működésének támogatását (könyvjutalmak, előadások tartása, stb.).

Adatok

NévTolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

Cím7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 1-3.

Postacím: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 20. III/2.

Elnök neve: Dr. Gesztesi Enikő

Kapcsolódó hírek

Bodó Imre az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérmében részesült
Tolna
Egyed Antal kirablása és halála
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Tagszervezetek
Tolna
Hétfőn kezdődik a XXVII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia Bonyhádon
Honimsereti Szövetség – Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Akadémiák, Pedagógia
Országos, Tolna
Hírlevél – Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Tagszervezetek
2023, Hírlevél, Tolna
In memoriam – Dr. Szilágyi Mihály
Tolna megye
Tolna
Szülőföld Akadémia előadássorozat
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, és Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Együttműködő szervezetek, Pedagógia, Tagszervezetek
Tolna
Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban
Honismereti Szövetség
Tagszervezetek
Tolna