Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Egyesületünk célja Veszprém megye és települései múltjának feltárása, kiállításokon, ismeretterjesztő előadásokon történő bemutatása. A honismereti/helytörténeti munkában, a város- és faluszépítő, műemlékvédelmi mozgalmakban tevékenykedő nem professzionális lokálpatrióták, egyéni kutatók munkájának összehangolása és segítése.

Továbbá feladatunknak tekintjük a kulturális örökség megóvását: a megye kulturális és egyéb értékeinek megőrzését és hagyományainak ápolását, honismereti kiadványok szerkesztését és megjelentetését.
Kulturális tevékenységeink közé tartoznak: kulturális rendezvények szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése, az ifjúság nevelése nemzeti történelmünk és kultúránk jobb megismerésére.

1991 óta tagjaink nagyon értékes és hasznos munkát végeznek megyénk honismereti mozgalmában. A egyesület tagjainak önzetlen és önkéntes munkáját ezúton is köszönjük. Sok rendezvényen képviseltük a több mint 25 éve működő Veszprém Megyei Honismereti Egyesületet, és nehéz lenne felsorolni azon könyveket és kiadványokat, amelyeket tagjaink írtak vagy közreműködtek azok kiadásában.
Legújabb könyvünk a Veszprém megyei honismereti lexikon 1. kötete, amelyben 119 elkötelezett lokálpatrióta életrajzát közöltük. A Honismereti Szövetséggel továbbra is élő a kapcsolatunk. Rendszeresen részt veszünk a választott testületi üléseken és az országos rendezvényeken. Az Országos Honismereti Akadémiákon képviseljük megyénket, ahol többen kaptak magas honismereti kitüntetéseket. Mind népszerűbbé válnak az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiák, amelyet 2017-ben egyesületünk rendez meg. Az I. Hon- és Népismereti Konferencia megszervezése és lebonyolítása is Veszprémhez kötődik. Az elmúlt években több cikk, írás jelent meg Veszprém megyéről a Honismeret című folyóiratban.

A Veszprém Megyei Értéktárba kerülő hungarikumokat egyesületünk is véleményezi. Kiemelendő a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárral, a Laczkó Dezső Múzeummal és az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral való napi együttműködésünk. Örömmel veszünk részt az egyes települési kiadványok szerkesztésében. Továbbra is mozgósítjuk tagjainkat a megye településeinek és a Honismereti Szövetség rendezvényeire. Hatékonyan használjuk ki a civil egyesületek számára kiírt pályázatokat, mind működési mind szakmai rendezvények támogatása terén.

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének egyesületünk tagjai lenni, így aktívan hozzájárulni Veszprém megye értékeinek, kultúrájának ápolásához és bemutatásához.

Adatok

Név: Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Cím: 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

Elnök neve: Márkusné Vörös Hajnalka

Kapcsolódó hírek

Könyvbemutató Szeglethy György születésének 170. évfordulójának alkalmából
Események
Veszprém
Veszprémi Szemle jubileumi lapszám bemutatója
Események, Helytörténeti lapok
Budapest, Veszprém