Vas Megyei Honismereti Egyesület

Az 1960-as, 1970-es évek honismereti mozgalmára épülő, 1991-ben alakult Vas Megyei Honismereti Egyesület rendezvényeivel a városok, kistelepülések értékeinek, közösségeinek megismerését szolgálja, s lehetőséget kínál a friss szellemi termés bemutatására /helytörténet kiadványok/, ösztönzést ad a helyi kezdeményezések megizmosodásához.

Az 1960-as, 70-es években megizmosodó honismereti mozgalom Vas megyében is maradandó értékeket hozott létre. Sok falukrónika készült el, több helytörténeti gyűjtemény került a nyilvánosság elé, tudományos feldolgozások születtek, az értékteremtésben jelentős szerepet vállaltak a honismeret aktivistái is. 1974-ben  látott napvilágot a mozgalom ma is megjelenő orgánuma, a Vasi  Honismereti  Közlemények.

1990-ben  válaszút elé került a honismereti mozgalom, s élve az egyesülési jogokkal 1991. január  26-án megalakult a Vas Megyei Honismereti Egyesület 63 taggal. Első elnökének Dr. Szabó Lászlót választották, titkárának Horváth Györgyöt. A tettre kész vezetés folyamatosan megteremtette a civil működés alapfeltételeit, amelyhez a megyei tudományos és közművelődési intézmények hathatós szakmai, anyagi segítséget adtak. Jelentős képzési-továbbképzési programokat szerveztek, sikeres pályázatokat hirdettek, újszerű akciókat indítottak el, pl. Megyei Pátria Nap, honismereti kiskönyvtár sorozat, millecentenáriumi rendezvények, országos diákvetélkedőkön sikeres részvétel, stb.

1999-ben új elnököt választott az egyesület, Zsámboki Árpád személyében, a vezetőségben helyet kaptak a városi/tájegységi/ körök képviselői és a szakmai partnerek delegáltjai is. Középtávú tervek készültek a mozgalom szakmai tevékenységének erősítésére, a megyét átfogó millenniumi események összefogására, a tevékenység nyilvánosságának kibővítésére/Pátria hírlevél /, a társ civil szervezetekkel való együttműködés megteremtésére.

A millenniumi évben indította el az egyesület az „Eltűnt vasi falvak” helyének megjelölését szolgáló akcióját / 10 helyen sikerült emlékjelet állítani /, kezdeményezte a „Hazahívó” találkozóval a vasiak szellemi, baráti összejövetelét /320 fő/, ösztönözte szakember tagjait a „100 falu könyvesháza” akcióban való feladatvállalásra./ 4 egyesületi tag /.
Elindította a „Vasi emlékezet” program sorozatot, amelyben kiemelkedő figyelmet kap a megye tárgyi és szellemi örökségének védelme, tudatosítása, jeles személyek emlékápolása, a nemzeti önismeret fejlesztése.
A helyi és a nemzeti emlékezet fenntartását szolgálta a „Hűség falvak”– ban, a legbátrabb faluban/ Kercaszomor/ szervezett – az egyesület patronálásában  rendezett – programok, a megyéből kitelepítettek sorsát felidéző emlékkonferencia,stb.

A 23. alkalommal megrendezendő Megyei Pátria Nap is a városok, kistelepülések értékeinek, közösségeinek megismerését szolgálja, s lehetőséget kínál a friss szellemi termés bemutatására /helytörténet kiadványok/, ösztönzést ad a helyi kezdeményezések megizmosodásához. /Pl. Jánosháza- művelődési-honismeret kör létrehozása, jelentős szellemi vállalások elindítása./

Vas megye, Szombathely szíves házigazdája regionális és országos honismereti szakmai rendezvényeknek: 3 alkalommal az Országos  Honismereti  Akadémiának, 4 alkalommal regionális és határon túli szakmai programoknak. Megbecsült hagyomány, hogy 2007-ben Szombathelyen hirdetették meg a Honismeret  Napja országos programot. Az Országos Honismereti Akadémiákon évente 12-16 fő vesz részt Vas megyéből.
Az egyesület 2016 áprilisában ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját, mely emlékezetes, hazafias érzelmű és színvonalas rendezvény volt. A jubileumra jelentettük meg a „Hétköznapi hazaszeretet” c. egyesület-történeti kiadványunkat. A jeles elődök munkásságát minden módon számon tartjuk, kutatóink regiszterét 2010-ben  adtuk közre: Hittel és tettel c. kiadvány

A helytörténeti kutatók, honismereti aktivisták szakmai munkájának elismerését szolgálják az országos /5 fő Bél Mátyás –díjas/, a megyei /53 Pável Ágoston díjas/, 43 egyesületi /Szülőföldért Díszoklevél/ elismerések. Kétszer nyerte el Vas Megye Közgyűlése elismerését.
Taglétszám: 76 fő (a jubileumi évben 14 fős gyarapodás)
Vidéki tagszervezetek: Celldömölk, Sárvár, Körmend, Csepreg, Vasvár
Kiemelkedő elődök: Csaba József, Dr. Kuntár Lajos, Nádasdy Lajos, Szakály Ferenc, Pungor Zoltán, Dr. Bariska István

Adatok

Név: Vas Megyei Honismereti Egyesület

Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 5.

Elnök neve: Kuglics Gábor

Titkár neve: Szalainé Bodor Edit

Küldött neve: Mecsériné Doktor Rozália

Kapcsolódó hírek

Tisztújító közgyűlés a Vas Megyei Honismereti Egyesületben
Események
Vas
Vas Vármegyei Honismereti Nap és könyvbemutató
Honismereti Szövetség – Vas Megyei Honismereti Egyesület
Események
Vas