Fejér Megyei Honismereti Egyesület​

A Fejér Megyei Honismereti Egyesület 1990. október 25-én alakult 37 fővel. Taglétszámunk jelenleg 70 fő. Tagjaink jelentős része pedagógus, nagyobbrészt nyugdíjas. Az egyesület célja, hogy a megyében élő, helytörténet iránt érdeklődők számára olyan programokat biztosítson, amelyek a lakóhely értékeinek megismerését, megbecsülését szolgálják.

Sokféle tevékenységet folytatunk: előadásokat, vetélkedőket, kiállításokat, emlékünnepségeket, továbbképzéseket, kirándulásokat szervezünk.
Az előadásokat a megyénkben élő muzeológusok, levéltárosok, könyvtárosok, tanárok tartják, akik szakterületük elismert művelői. Könyvbemutatókon bemutatkoznak publikáló egyesületi tagjaink. Az előadások nyitottak, nemcsak az egyesületi tagok, hanem minden érdeklődő számára látogathatók. Nevezetes események évfordulóira emléküléseket rendezünk.

Egyesületünk legnagyobb érdeklődéssel kísért tevékenysége a Fejér megyei általános iskolák tanulóinak szóló „Felnevelő tájunk” honismereti vetélkedő. A vetélkedő sorozat 1995 óta tart, azóta minden tanévben megrendeztük. A témát mindig az adott év történelmi aktualitása szolgálta, de szólt a megye néprajzáról, természeti, irodalmi, képző- és zeneművészeti, egyházi, népművészeti, népzenei és néptánc értekeiről, közgyűjteményeiről is. 2014-től a középiskolásokat is bevontuk a vetélkedősorozatba, részükre „…itt éltek előttünk…” címmel szervezünk versenyt a Vörösmarty Mihály Könyvtárral közösen.

A Honismereti Szövetség által középiskolások számára meghirdetett vetélkedők megyei fordulóit mindig megrendeztük, és házigazdái voltunk 1995-ben az Emese álma Fejér-, Győr-Moson- Sopron-, Komárom- Esztergom-, Vas-, Veszprém megyék regionális, 1996-ban az Emese álma három évig tartó sorozat országos döntőjének. 1998-ban a Márciusi Ifjak vetélkedő megyei döntője mellett a Fejér-, Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Veszprém megyék regionális döntőjét, 2000-ben a Felkelt a napunk megyei és dunántúli területi döntőjét, 2002-ben a Tudás forrásai megyei és dunántúli területi döntőjét, 2004-2005-ben a Hős Rákóczi népe vetélkedő megyei és Fejér-, Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom- Veszprém megyei területi döntőjét, 2006-ban az „És lészen csillagfordulás” vetélkedő megyei döntőjét rendeztük.

Bekapcsolódunk 2005 óta a székesfehérvári Mobilitási hét programsorozatba városismereti séta rendezésével az általános és középiskolás diákok részére. Minden évben több ezer tanuló vesz részt ezeken a sétákon.
Az egyesületnek megalakulásától 2009-ig a Megyei Művelődési Központ intézményi háttérként szolgált. Kiállításainkat itt rendeztük. Az 1995 óta évente a „Felnevelő tájunk” vetélkedő kézműves alkotásaiból készített kiállításokon kívül egyéb kiállításokat is bemutattunk: Miniatűr hadtörténelem -az 1848-49-es szabadságharc hadseregei- ólomkatona kiállítás, Paraszti élet – néprajzi kiállítás a csalai Agrártörténeti Gyűjtemény anyagából, kiállítás a Honismereti Akadémiák fotóanyagából és a honismereti egyesületek kiadványaiból a XXVIII. Országos Honismereti Akadémia alkalmából, A moldvai csángók évszázadai, Kamara kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc székesfehérvári dokumentumaiból és a „És lészen csillagfordulás” vetélkedő résztvevői által készített plakátokból, népművészeti kiállítás az önkéntes néprajzi és nyelvjárásgyűjtők tanácskozására.

 

2008-tól megünnepeljük a Honismeret Napját
2008. Megemlékezés Bél Mátyásról, vetélkedő az egyesület tagjainak Mátyás királyról, és az Alcsúti Arborétum természeti és építészeti értékei című fotókiállítás
2009. Látogatás a Városi Levéltárban, és A székesfehérvári evangélikus egyház története című előadás. Előadó: Kovács Eleonóra főlevéltáros
2010.  A Fejér megyei honismereti mozgalom ötven éves múltjának bemutatása. Pál Istvánné, Braun Lászlóné egyesületi tagok
2011. Római kori települések Fejér megyében. Előadó: Nádorfi Gabriella régész
2012. Wekerle Sándor és Fejér megye kapcsolata. Előadó: dr. Lukács László néprajzkutató
2013. Megemlékezés Pollack Mihályról Fejér megyei tevékenységének bemutatásával. Előadó: Bartos György művészettörténész
2014. Zámoly képekben. Előadó: Bánszki István polgármester
2015. Honismeret oktatás az általános iskolában- bemutató óra. Tartotta: Kálmán Katalin tanár, egyesületi elnök
2016. Levéltári kutatások módszertana (családfakutatás). Előadók: Gulyás Anita, Pál Edit levéltárosok   
2017. Vetélkedő az egyesület tagjainak Arany János Toldi című elbeszélő költeményéből.

Tevékenyen részt veszünk gyűjtő tagjainkkal, illetve társintézményekkel szervezett közös programok megvalósításában: helytörténeti gyűjtemények megnyitása, kiállítások rendezése, jubileumi ünnepségek szervezése, emléktáblák avatása.
Az iskolai honismereti szakköröket szakkörvezetői továbbképzéssel, módszertani tanácsadással és előadók biztosításával támogatjuk.

Egymás munkájának megismerését szolgálják a megyében tett tanulmányútjaink. Meglátogatjuk helytörténeti munkát végző tagtársainkat, felkeressük a megyében lévő természeti értékeket, történelmi, irodalmi emlékhelyeket.
Nagy érdeklődés övezi kirándulásainkat. Minden évben szervezünk egy- és többnapos napos kirándulásokat az országban és a határon túlra.

Egyesületünk két alkalommal: 2000-ben és 2013-ban- volt házigazdája Országos Honismereti Akadémiának (Szent István király államalapító tevékenysége, illetve Szent István király emlékezete témákban), 2003-ban Iskola és Honismeret Konferenciának (szakkörök, baráti körök, honismereti táborok), X. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának (A majorságok gazdasági élete, társadalma). Szervezetünk adott otthont 2007-ben a Magyar Néprajzi Társaság által szervezett Önkéntes néprajz-, és nyelvjárásgyűjtők találkozójának.

Egyesületünk köszönettel tartozik a székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak és a Vörösmarty Mihály Könyvtárnak, amiért 2009 óta helyszínt ad rendezvényeinknek.

Fűrész Gyula (1909-1998): vitéz, alezredes, tanár, iskolaigazgató, Iváncsa díszpolgára, Iváncsa történetének kutatója, a helytörténeti gyűjtemény alapítója, vezetője

Móra Magda (1922-2011): tanár, levéltáros, költő, a Móra-dinasztia tagja, a Fejér Megyei Honismereti egyesület első elnöke (1990-1995), a „Székesfehérvárért-díj” 2002-es kitüntetettje

Fellegi Imre (1927-1998): helytörténész, a bodajki helytörténeti kör vezetője, a falu hű krónikása, az események dokumentálója, kötetekbe gyűjtője, Bodajk első díszpolgára

Marton Józsefné (1938-2006): óvónő, óvodavezető, helytörténész, az Alcsútdobozi Helytörténeti kör vezetője, Alcsútdoboz díszpolgára

Szőnyegi Hajnalka: könyvtáros, a Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti Részlegének vezetője, a könyvtár régi könyvállományának, a Dévay-gyűjteménynek gondozója, a Tóth György Emlékérem 2005-ös és a Honismereti Munkáért Emlékérem 2013-as kitüntetettje.

Adatok

Név: Fejér Megyei Honismereti Egyesület

Cím: 8074 Csókakő, József Attila u. 1.

Elnök: Kissné Kárász Rózsa

Alelnök: Szőnyegi Hajnalka

Titkár: Braun Barbara

Kapcsolódó hírek

Prezentációs verseny 2024
Események
Fejér
“Itt éltek előttünk…” honismereti verseny döntője
Versenyek
Fejér
Elhunyt Lukács László
Honismereti Szövetség – Fejér megye
Fejér
Itt éltek előttünk… középiskolásoknak szóló vetélkedő
Fejér Megyei Honismereti Egyesület, Honismereti Szövetség, Székesfehérvár Vörösmarty Könyvtár
Pedagógia, Tagszervezetek, Versenyek
Fejér, Székesfehérvár
A Reformáció Hónapja sárbogárdi rendezvényei
Fejér megye, Szőnyegi Hajnalka
Fejér
Elhunyt Braun Lászlóné
Honismereti Szövetség – Fejér Megyei Honismereti Egyesület
Szövetség
Fejér
Távcső a történelembe
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Együttműködő szervezetek, Események
Fejér
Fejér vármegyei honismereti prezentációs verseny
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Pedagógia, Tagszervezetek, Versenyek
Fejér
Honismeret 50
Juhász Zoltán András
Tagszervezetek
Fejér