window-1227796_960_720

Honsimeret napja

Magyar Nemzeti Múzeum, Honismereti Szövetség, Magyar Hadtudományi Társaság
28/04/2023
Budapest
Együttműködő szervezetek, Események, Szövetség

Sajtóközlemény

A Honismereti Szövetség és a Magyar Hadtudományi Társaság közötti együttműködés aláírására ünnepélyes keretek között kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeumban 2023. április 28-án. Az együttműködéssel a két országos szervezet, valamint megyei és regionális tagszervezeteik törekednek tevékenységük összehangolására, a hadtudománnyal összefüggő tudományos rendezvények (konferenciák, szimpóziumok, előadások, műhelybeszélgetések) megszervezésére, valamint a tudományos alkotó és kutató tevékenység támogatására.A Magyar Hadtudományi Társaság részéről Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, a Társaság elnöke a Honismereti Szövetség részéről Debreczeni-Droppán Béla elnök írják alá az együttműködési szerződést.


A honismeret a közös történelmi sors, a közös kultúra, a szellemi és tárgyi műveltség-javak feltárása. A honismereti mozgalom önkéntes, pártoktól független, egyéni vagy csoportos közösségi tevékenység, amely a lakó- és munkahely, a szülőföld, a haza történelmének, múltjának és jelenének,
kultúrájának megismerését, tiszteletét gyarapítását, a nép önbecsülését szolgálja. A honismeret egyik fő oszlopa a helytörténet, a „köztörténet hajszálgyökérzete”. Szövetségünk olyan ernyőszervezet, amely összefogja a 19 vármegyei és a fővárosi egyesület (és ezen keresztül azok számos
tagegyesületének, illetve egyéni tagságának) munkáját.
A Magyar Hadtudományi Társaságot (MHTT) a hadtudomány művelésében élenjáró és iránta érdeklődő személyek 1990-ben alapították azzal a céllal, hogy összefogja e tudományterület szakembereinek tevékenységét. Az MHTT célja a magyar hadtudomány fejlődésének elősegítése, tagjainak érdekképviselete, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia által 1883-ban létrehozott Hadtudományi Bizottság szellemi örökségének a felvállalása.
A rendezvény sajtónyilvános. Kérjük a sajtó képviselőit, hogy részvételi szándékukról rövid e-mailt szíveskedjenek írni a honismerettitkar@gmail.com villámposta-címre.