Kováts Dániel

történész, művelődésszervező, tanár, irodalmár
Star___FG

Abaújnádasdon született. Kevés olyan tanító, tanár, irodalombarát, helytörténész él Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, aki ne ismerné vagy legalább ne hallotta volna Kováts Dániel nevét. Távol a várostól a tanítás mellett kezdte el a néprajzi gyűjtőmunkát, Zemplénagárdon. Közeli kapcsolatba került Patakkal, Újszászy professzorral, Balassa Ivánnal. Innen a sátoraljaújhelyi gimnáziumba került, ahol néprajzi szakkört szervezett. Az abaúji falvakból ott tanuló diákok vitték a sok értékes néprajzi anyagot. Krónika címmel újságot szerkesztett. Négyszáz oldalas önálló kötetben jelent meg néprajzi gyűjtésük. Édes anyanyelvünk vetélkedőt indítottak el, ebből fejlődött ki később az országos verseny. Végigjárva valamennyi iskolatípust, végül a sárospataki főiskolára került tanítókat képezni, tanítani. Itt rövid időn belül megszervezte a néprajzi speciálkollégiumot, a honismereti szakkörvezetők képzését. Főiskolai munkája mellett szervezte és irányította a megyében a földrajzi nevek gyűjtésével kapcsolatos munkát. Több mint egy évtizeden keresztül irányította a megyében folyó honismereti munkát, mint a Hazafias Népfront megyei honismereti munkabizottsága elnöke. Az újonnan szerveződött (1981) Szülőföldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén című, a honismereti mozgalom megyei tájékoztató kiadványnak 1-16. számig szerkesztője volt, óriási szolgálatot téve ezzel a honismereti mozgalomnak. 1985 óta a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke. Ezenkívül a Miskolcon megjelenő Holnap című irodalmi és társadalmi folyóirat munkatársa.

A Honismeret folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Találkozhattunk vele éveken keresztül a sárospataki népfőiskolán, szabadegyetemeken.

Rendszeresen jelentek meg írásai honismereti, irodalmi és más szaklapokban, folyóiratokban, napilapokban. Számtalan kiadvány, könyv írója, szerkesztője volt, amelyek valamilyen módon mind kapcsolódtak a honismereti mozgalomhoz. Számos szakmai kitüntetés, elismerés birtokosa. Pedagógiai, írói tevékenysége magas színvonalú felkészültséggel párosul. Több évtizede meghatározó egyénisége a honismereti mozgalomnak.