Selmeczi Kovács Attila

Etnográfus, muzeológus
Star___FG

Selmeczi Kovács Attila 1942-ben született Székesfehérváron. Egyetemi diplomáját a debreceni, akkor Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-néprajz szakán szerezte. A magyar néprajz, a hagyományos népélet kutatását a következő munkahelyeken szolgálta: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke mellett működő akadémiai kutatóhely, az MTA Néprajzi Kutatócsoportja, és a Néprajzi Múzeum. A bölcsészdoktori címet 1969-ben, a kandidátusi fokozatot 1978-ban, a néprajztudományok akadémiai doktora címet 1996-ban szerezte meg.

Szakmai érdeklődése középpontjában a gazdaságnéprajz, a tudománytörténet, az eszközkultúra és a népművészet áll, de foglalkozik muzeológiával, és néprajzi oktatással is. Tudományos munkásságának eredményeit 14 önálló könyvben és mintegy 400 szakcikkben foglalta össze. Kereken egy tucat kiállítást rendezett, ezek közül a legjelentősebbnek a Néprajzi Múzeumban 1991-ben megnyílt A magyar nép hagyományos kultúrája címűt tartja. 1987 és 1998 között szerkesztette a Néprajzi Múzeum évkönyvét, a Néprajzi Értesítőt. 1990-ben megindította a múzeum tudománytörténeti sorozatát, a tíz kötetet megért Series Historica Ethnographie-t, újraindította a Magyar Népművészet, valamint A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai sorozatot. 1999-től a Magyar Múzeumok című folyóirat főszerkesztője. Mindemellett a Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület elnöke, a Váci Múzeumért Közalapítvány és az Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány kuratóriumi elnöke s további számos szakmai és társadalmi szervezet tagja.

Azoknak a nagy elődöknek a nyomdokában jár, akik szakmájuk elismert tudósaiként nem fintorogtak az önkéntes néprajzi gyűjtők és a honismereti munkások nevének és teljesítményének hallatán; azok szellemi örököse, akik felismerték és nagyon jól tudják, hogy nemcsak az amatőr mozgalmaknak van szükségük a tudósok segítségére, hanem sokszor a szaktudomány is rászorul az amatőrök, az önkéntesek munkájára, együttműködésére. És azoknak az utóda Selmeczi Kovács Attila, akik nem csupán szakterületnek tekintették és tekintik a néprajzot, hanem a nemzeti művelődés és a nemzeti identitás fontos építőkövének.

Szakmai-tudományos teljesítményéért megkapta a művelődési minisztérium Móra Ferenc Díját, valamint a Néprajzi Társaság Györffy István Emlékérmét.

1993 óta a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 1995-től elvállalta a Honismereti Szövetség elnökhelyettesi tisztségét. Évtizedek óta támogatja a Szolnok Megyei Honismereti Bizottságot (ma Egyesületet), ezen belül a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Kör munkáját. Szakmai javaslataival, színvonalas előadások tartásával segíti a honismereti rendezvények szervezését, a honismereti mozgalmat.