Töltési Imre

helytörténet,
Star___FG

Ő volt az 1959-1961 közötti időszakban a Hazafias Népfront kötelékében ütőképes szervezetté fejlődött Honismereti Bizottság első vezetője, a mozgalom egyik irányítója az 1960-as, 1970-es és 1980-as években. Tevékenysége alatt bontakozott ki a falukrónika-írás és ország-fényképezés, az intézmény- és helytörténeti gyűjtések, kiteljesedett az iskolákban a honismereti szakkörök munkája, beindultak a honismereti szakkör- és táborvezető képzések, megindultak a különböző honismereti jellegű folyóiratok: a „szürke Honismeret” füzetei, a Honismeret – Helytörténet című módszertani kiadvány, a Honismereti Híradó és végül a máig fennmaradt, évente hat alkalommal megjelenő Honismeret folyóirat. Ha csak félig legálisan is, de vezetése alatt mód nyílt a honismereti munka keretei között a határon túli magyarokkal való kapcsolatfelvételre, a mesterséges politikai határokkal felszabdalt magyarság történelmi, kulturális egységének sokszor csak jelzésszerű érzékeltetésére. A honismereti mozgalom nyitottságára jellemző volt, hogy a társadalom szinte minden rétege számára lehetőséget nyújtott az öntevékeny munkába való bekapcsolódásra.

Töltési Imre 1917-ben született Szatmárnémetiben, de 5 esztendős korában Budapestre, Angyalföldre került, s ott nevelkedett, bizonyítván ezzel, hogy a magyar népi kultúra elkötelezettjei nem csak faluról, vidékről érkezhetnek. A Nemzeti Parasztpárt keretei között kezdte meg nemzete szolgálatát, s ezekhez az eszmékhez való ragaszkodását mutatja, hogy azok között volt, akik az 1956-os forradalom verőfényes napjaiban megpróbálták újjászervezni a parasztpártot. Töltési Imre neve elválaszthatatlan a honismereti mozgalomtól. Hiszen egy mozgalom kibontakozásához három feltétel szükséges: a széles körű társadalmi igény, a befogadó intézmény, és az ügy szolgálatát vállaló személyiség. Ez a személyiség lett Töltési Imre, aki a Hazafias Népfront adta, hol szűkebb, hol pedig tágabb keretek között, Erdei Ferenc, Ortutay Gyula, Pozsgay Imre munkatársaként, nagy munkabírással, kitűnő diplomáciai érzékkel és a mozgalom munkásai iránti nagy-nagy szeretettel gondozta, segítette a honismereti mozgalom minden ágát, területét.